Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

17° hava durumu ikonu

Altyapı Koordinasyon (AYKOME) Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Kentin teknik alt yapısının büyük bölümünden sorumlu olan yerel yönetimler, teknik alt yapı ile ilgili hizmetlerin yapımı, denetimi ve koordinasyonu gibi konularda söz sahibidirler.
 
Bu anlamda Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki 5216 sayılı yasanın 8.maddesi; Büyükşehir dahilindeki alt yapı hizmetlerinin bir koordinasyon içinde yürütülmesi amacıya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanlığında yönetmelik ile tespit edilecek kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin katılacağı bir Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)'nin kurulmasını öngörmüştür.
 
Yasada sözü edilen bu yönetmelik "Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği" adı altında yayınlanarak AYKOME'nin kuruluş, görev ve yetkileri ile yürütme organı (Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü) çalışma statüsünü belirlemiştir.
 
Şehrin içme suyu ve kanal projeleri ile elektrik, doğalgaz, jeotermal, telefon, TV bağlantı hatları projeleri, hafif raylı sistem, metro, enerji besleme projeleri, merkezi ısıtma kanalları ve benzerleri gibi genel olarak yeraltından geçebilecek bütün tesisler ile yollar ve kaplama hizmetleri için gerekli izinler verilip çalışmaların denetimini sağlayarak bir koordinasyon içerisinde sonuca ulaştırmak, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME)'nin başlıca amaçları arasındadır.
 
Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü, AYKOME'nin amaçları çerçevesinde aldığı kararlar doğrultusunda AYKOME üyesi kurum ve kuruluşların yatırım programları dahilindeki çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olup, Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapmaktadır.
 
İzmir metropolitan alan içinde kazı çalışması yapacak olan kamu kurum kuruluşları ile özel ve tüzel şahıslar Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'nden kazı ruhsatı almak zorundadırlar. Ruhsat alınmadan yapılan bütün kazı çalışmalarına kaçak kazı işlemi yapılır ve cezai işlem uygulanır.
 
Özel ve tüzel şahıslarca yapılacak olan bina bağlantı arızalarında yada yeni bina bağlantılarında Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'nden alınacak kazı ruhsatı aşamasına göre;
Şahıs Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'ne gelerek dilekçe doldurur, şahsa kazı yapacağı binayı ve kazı güzergahını gösteren bilgisayar ortamında hazırlanan bir kroki ve izleme formu verilir. Şahıs, kroki ve izleme formu ile beraber kazı yapacağı güzergahtaki mevcut alt yapıları işletmek üzere alt yapı kuruluşlarına (Tedaş, Telekom, İzsu kanal, İzsu içmesuyu ve varsa doğalgaz, varsa jeotermal) gönderilir. Alt Yapı kuruluşlarınca mevcut tesisler verilen kroki üzerine işlenir ve "gözlemci gereklidir veya gözlemci gerekli değildir" diye onay verilir. Şahıs, kurumları dolaşıp alt yapıları işlettikten sonra tekrar Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'ne gelir ve kazı yapacağı güzergahın metrajına ve üst kaplama cinsine göre ücret alınır ve şahsa kazı ruhsatı verilir. Kazı yapılacak güzergah belli bir metrajın üzerindeyse zemin tesbiti için Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü'nce eleman görevlendirilir ve kazı yerine gönderilir.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak olan çalışmalar ise, AYKOME'nin her ayın ilk Çarşamba günü yapılan Genel Kurul'unda görüşülür ve Genel Kurul üyelerince uygun bulunursa karara bağlanır veya gerekli görülürse Teknik Kurul'a havale edilir. Karara bağlanan çalışmaların kazı ruhsat işlemleri de yine Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü’nce yürütülür. Kamu kurum kuruluşlarından alınacak ücret uygulaması ise, şahıslarda olduğu gibidir.
 
Kazı izni verilen kamu kurum kuruluş, özel-tüzel şahıs çalışmaları, Alt Yapı Koordinasyon Müdürlüğü elemanlarınca sürekli denetlenir ve çalışmaların AYKOME ilke ve kararları doğrultusunda yapılması sağlanır. AYKOME ilke ve kararlarına uyulmadan yapılan çalışmalar için ise yine cezai işlem uygulanır.
 
Aykome Kuralları gereği ruhsatlı kazılarda hatalı çalışmalar için çeşitli miktarlarda ceza uygulanmaktadır.
 
Binaların kanal hat bağlantısında meydana gelen tıkanıklık veya arıza için İZSU Kanal Bakım Onarım Şubesi’ne başvurunuz.