Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

20° hava durumu ikonu

Alzheimer ve Demans Hasta ve Aileleri Buluşma Danışma Merkezi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Kapılarını 2013 yılı Şubat ayı sonunda hizmete açan merkez, Alzheimer (1.evre) ve/veya hafif demans hastası, günlük yaşama faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi) yerine getirebilen, ruhsal sorunları,  beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve  hastalığı bulunmayan, saldırgan ve agresif davranışlar sergilemeyen, bulaşıcı ve sürekli tedeviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmayan yaşlılarımıza hizmet sunuyor.

Merkezden yararlanmak isteyen aileler merkeze, Huzurevi Şube Müdürlüğü'ne veya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir dilekçe ile başvuruda bulunabiliyor. Başvuru, merkezde yer olmaması durumunda tekrar değerlendirilmek üzere tarih sırası gözetilerek sıraya alınıyor.

 
     
Başvuru için başvuru sahiplerinden talep edilen belgeler;
Dilekçe
Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi
Sağlık Kurulu Raporu (Erken evre alzheimer ya da hafif demans hastası olduğunu, beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve  hastalığı, bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım isteyen bir hastalığı ile ruhsal sorunlarının bulunmadığını kanıtlayan raporları kapsar)
Hastanın takibini yapan doktoru tarafından hazırlanmış günlük yaşam aktivitelerini ve saldırgan özellikler göstermediğini de içeren ayrıntılı epikriz raporu,
Merkez sorumlusu tarafından ev ziyareti sırasında doldurulan başvuru kabul formu,
Hasta yakınlarından iki kişi adına düzenlenmiş noter onaylı yüklenme senedi,

Ücret
Merkezin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nce her mali yılda belirlenen üyelik ücreti bulunmaktadır.

Üyeler her ayın son iş gününe kadar  üyelik ücretini aylık olarak öder.  Kabul edilebilir bir mazeret göstermeksizin zamanında ücret yatırmayan hasta ve hasta yakınlarına takip eden ayın en geç 15'ine kadar yazılı uyarı yapılarak 7 (yedi) gün içinde ödeme yapması talep edilir ve tahsili sağlanır. Ödeme yapmamakta direnen ve son bir yıl içinde farklı tarihlerde 2 (iki) kez yazılı uyarı yapılan üyenin müdürlük onayı ile çıkışı yapılır.

Hastanın Merkezle İlişiğinin Kesilmesi
Hasta ya da yakınının isteği,
Hastanın bir huzurevine/bakımevine yerleşmesi,
Hastanın vefatı,
Üyelik ücretinin ödenmemesi ve ailenin yüklenme senedi ile üstlendiği görevleri yerine getirmemesi.

Merkezimize, İnönü Cad. No:817 Kat: 1 Üçkuyular - Karabağlar / İZMİR adresinden ve  285 07 79 numaralı telefondan erişebilirsiniz.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında da, Başkan Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu'nun büyük desteğiyle,  Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma ve Danışma Merkezi'ni hizmete açmıştı.  Üçkuyular’daki merkezde, 1. evre Alzheimer veya hafif Demans olan; yeme, içme, tuvalet gibi günlük yaşam faaliyetlerini sürdürebilen hastaları kabul ediyor. Zorlu bir süreçten geçen Alzheimer hastalarının yakınlarına da hayatı kolaylaştırabilmek için danışmanlık hizmeti verilen merkezden yararlanmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne veya İnönü Caddesi No: 817 Kat: 1 / Üçkuyular adresine dilekçe ile başvurabiliyor.