Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

20° hava durumu ikonu

Karar Özetleri Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis Şube Müdürlüğü
 
Sayı   : 97509404-301.05.01-50                                                                                                   26/04/2019 
Konu : Karar Özeti İlanı
 
DUYURU

        İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin, 19/04/2019 tarihinde; saat 18.00’de, İBB Meclis Salonunda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. maddesi gereğince yapılan 2019 Yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı III. Birleşiminde alınan Meclis Kararlarına ilişkin Karar Özetleri; 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükümleri doğrultusunda aşağıda sunulmuştur.
 
         Sayın halkımıza duyurulur.
                                         
       
                                                                                                            Mustafa Tunç SOYER
                                                                                                 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
 
 
T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2019 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI III. BİRLEŞİMİ

MECLİS GÜNDEMİ VE KARAR ÖZETİ

Gündem No   : 97509404-301.03-04/3                                                Toplantı Tarihi    : 19/04/2019
Toplantı Yeri  : İBB Meclis Salonu                                                        Toplantı Saati     : 18.00
 
I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI
II. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
309.1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve etkinliklerinin ülkemiz açısından önemi nedeniyle farklı illerden ve çeşitli ülkelerden ilimize gelecek olan öğrencilerin (06 - 15 yaş arası), 22 - 28 Nisan 2019 (dâhil) tarihleri arasında İzmir Doğal Yaşam Parkına ücretsiz giriş yapabilmeleri hususunun görüşülmesi. (Park.ve Bah.Dai.Bşk.E.92551)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
 2. Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımız ESHOT Genel Müdürlüğü ile İZSU Genel Müdürlüğünde işçi statüsü dışında görev yapmakta bulunan kamu görevlilerine (memur ve sözleşmeli personel), 01/04/2019-31/12/2019 tarihleri arasında Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine yönelik karar alınması hususunun görüşülmesi. (İnsan.Kay.ve Eğit.Dai.Bşk.E.92550)
Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonlarına Havale Edildi.
310.3. 20-21 Mayıs 2019 tarihlerinde Belçika'nın Antwerp kentinde "Children in the Sustainable City" (Sürdürülebilir Kentte Çocuklar) adlı uluslararası bir seminer gerçekleştirilecek olup, "Child in the City Foundation" (Kentte Çocuk Vakfı) tarafından gerçekleştirilen seminere katılacak olan Levent ŞEŞEN, Samet AKBOĞA ve Seferihisar Çocuk Belediyesi üyeleri Melis KUMRAL, Sıla Naz AKAY ve Melike ŞAHBAZ'ın uçakla gidiş-dönüş ulaşım, konaklama ve etkinlik katılım ücretlerinin, kentimizin uluslararası platformlarda temsil ve tanıtımı ile Kurumumuzun şehrimize ilişkin "Çocuk Dostu Kent" yaratma hedefi temelinde Belediyemiz ilgili bütçesinden karşılanması hususunun görüşülmesi. (Basın Yay. Halkla İliş. ve Muht.Dai.Bşk.E.92549)
Oybirliği ile Kabul Edildi.
311.4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ruhisu Can AL Danışman olarak görevlendirildiğinden, adı geçene ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek şartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mem. Pers. Şb. Md. 91586/E.91746)
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine Ödenen Brüt Aylık Miktarının %75'inin Ödenmesi Oyçokluğu ile Kabul Edildi. (Karşı Oy: AK Parti Mensubu Meclis Üyesi Erhan ÇALIŞKAN.)
312.5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 20. maddesi doğrultusunda, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Ahmet ALTAN, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Onur Kadir ERYÜCE ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Güven EKEN Danışman olarak görevlendirildiğinden, adı geçenlere ödenecek brüt ücretin her türlü ödemeler dâhil Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının %75’ini geçmemek şartı ile ödenecek ücrete esas olmak üzere verilecek oranın Meclisimizce belirlenmesi hususunun görüşülmesi. (Mem. Pers. Şb. Md. 91595/E.91743)
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine Ödenen Brüt Aylık Miktarının %75'inin Ödenmesi Oyçokluğu ile Kabul Edildi. (Karşı Oy: AK Parti Mensubu Meclis Üyesi Erhan ÇALIŞKAN.)
III. BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
313.1. Belediyemizin iştiraki olan İZBETON A.Ş.'nin 20/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 456.550.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL arttırılmak suretiyle 486.550.000,00 TL’ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin, İZBETON A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%98,792'sine tekabül eden) 29.637.600,00-TL’lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İşt.ve Yer. Hiz. Dai. Bşk. E.72290)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
 314.2. Belediyemizin iştiraki olan İZELMAN A.Ş.'nin 20/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 623.000.000,00-TL'den 20.000.000,00-TL arttırılarak 643.000.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZELMAN A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için payına düşen (%63,3121269'una tekabül eden) 12.662.426,00TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İş. ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.85133)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
315.3. Belediyemizin iştiraki olan EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş’nin 22/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 28.618.000,00-TL'den, 3.000.000,00-TL arttırılarak 31.618.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda, Belediyemizin EGE ŞEHİR PLANLAMA A.Ş. (İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlaması Enerji ve Teknolojik İşbirliği Merkezi Anonim Şirketi) içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,6725013'üne tekabül eden) 2.990.175,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İşt. ve Yer. Hizm. Dai.Bşk.E.85141)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
316.4. Belediyemizin iştiraki olan İZFAŞ A.Ş.’nin 21/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, 189.509.360,00-TL'den 18.000.000,00-TL arttırılarak; 207.509.360,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZFAŞ A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%99,95704'üne tekabül eden) 17.992.267,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İşt. ve Yer. Hizm. Dai.Bşk.E.85144)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
317.5. Belediyemizin iştiraki olan GRAND PLAZA A.Ş.’nin 20/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 96.458.415,00-TL’den 79.458.415,00-TL’ye indirilmek suretiyle azaltımı kararı doğrultusunda; Belediyemizin GRAND PLAZA A.Ş. içerisindeki payına düşen (%50,00'sine tekabül eden) 48.229.208,00-TL olan sermaye miktarının 8.500.000,00-TL azaltılarak 39.729.208,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İşt. ve Yer. Hiz. Dai. Bşk. E.72294)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
318.6. Belediyemizin iştiraki olan İZENERJİ A.Ş.'nin 22/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 257.150.000,00-TL'den 20.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılarak 237.150.000,00-TL'ye indirilmek suretiyle azaltımı kararı doğrultusunda, Büyükşehir Belediyemizin İZENERJİ A.Ş.'nin içerisindeki payına düşen (%39,4632'sine tekabül eden) 101.479.619,00-TL olan sermaye miktarının 7.892.640,00-TL azaltılarak 93.586.979,00-TL'ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İş. ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.85137)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
319.7. Belediyemizin iştiraki olan İZDENİZ A.Ş.’nin 21/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 143.250.000,00-TL’den 124.250.000,00-TL’ye indirilmek suretiyle azaltımı kararı doğrultusunda; Belediyemizin İZDENİZ A.Ş. (İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret Anonim Şirketi) içerisindeki payına düşen (%92,90'ına tekabül eden) 133.079.250,00-TL olan sermaye miktarının 17.651.000,00-TL azaltılarak 115.428.250,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İş.ve Yer.Hiz.Dai.Bşk.E.85095)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
320.8. Belediyemizin iştiraki olan İZULAŞ'ın 21/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 887.500.000,00-TL’den 752.500.000,00TL’ye indirilmek suretiyle azaltımı kararı doğrultusunda; Büyükşehir Belediyemizin İZULAŞ’nin içerisindeki payına düşen (%89,80'ine tekabül eden) 796.975.000,00-TL olan sermaye miktarının 121.230.000,00-TL azaltılarak 675.745.000,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (İşletme İşt. ve Yer. Hiz. Dai. Bşk. E.72292)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
321.9. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZBETON A.Ş.’nin 20/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 456.550.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL arttırılarak, 486.550.000,00-TL'ye çıkarılması kararı doğrultusunda; ESHOT Genel Müdürlüğünün İZBETON A.Ş. içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için, payına düşen (%0,013'üne tekabül eden) 3.900,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak, sermaye artışına iştirak edilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dair.Bşk.E.3585-55443)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
322.10. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş.'nin 21/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi suretiyle şirket sermayesinin 887.500.000,00-TL'den 135.000.000,00-TL azaltılarak, 752.500.000,00-TL'ye indirilmesi kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş. içerisindeki payına düşen (%9,6'sına tekabül eden) 85.200.000,00-TL olan sermaye miktarının 12.960.000,00-TL azaltılarak 72.240.000,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dair.Bşk.E.3584-55439)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
323.11. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZDENİZ A.Ş.’nin 21/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 143.250.000,00-TL’den geçmiş yıllar zararları toplamından 19.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 124.250.000,00-TL'ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İZDENİZ A.Ş.’nin içerisindeki payına düşen (%5'ine tekabül eden) 7.162.500,00-TL olan sermaye miktarının 950.000,00-TL azaltılarak 6.212.500,00-TL'ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dair.Bşk.E.3582-55437)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
324.12. ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZENERJİ A.Ş.’nin 22/03/2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan, şirket sermayesinin 257.150.000,00-TL’den geçmiş yıllar zararları toplamından 20.000.000,00-TL zarar mahsubu yapılması suretiyle 237.150.000,00-TL’ye indirilerek sermaye azaltımı yapılması kararı doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İZENERJİ A.Ş. içerisindeki payına düşen (%0,6328'ine tekabül eden) 1.627.246,00-TL olan sermaye miktarının 126.560,00-TL azaltılarak 1.500.686,00-TL’ye indirilmesinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Şirketler Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel.Dai.Bşk.E.3583-55436)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.) 
325.13. “Halk Taşıt Uygulaması Projesi” kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tüm toplu ulaşım araçlarında 29/04/2019 tarihinden geçerli olmak üzere (06.00-07.00) saatleri ile (19.00- 20.00) saatleri arasında uygulanmak üzere yeni tarife belirlenmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (ESHOT-Strateji Gel. Dai.Bşk.E.3698-56739)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
326.14. Karabağlar Belediye Meclisinin; “Karabağlar Atatürk Yüksek Öğretim Kız Yurdu” olarak ismi belirlenen Karabağlar ilçesi, Tahsin Yazıcı Mahallesi, 9310 Sokak, No:5 adresindeki Karabağlar Belediyesi adına kayıtlı taşınmazın kız öğrenci yurdu olarak faaliyete geçeceğinden söz konusu yurt ücretlerinin belirlenmesine yönelik; 1) Yıllık Yurt Ücretinin (kahvaltı dâhil) 2018-2019 öğretim yılında KDV dâhil 10 aylık 9.000,00-TL, aylık 900,00-TL, 2019-2020 öğretim yılında KDV dâhil 10 aylık 9.900,00-TL, aylık 990,00-TL 2) Geçici barınma hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için günlük barınma hizmeti ücretinin 2018-2019 öğretim yılında KDV dâhil (günlük) 30,00-TL, 2019-2020 öğretim yılında KDV dâhil (günlük) 33,00-TL, yıllık, aylık ve günlük olarak uygulanmasına yönelik, 10/04/2019 tarihli ve 32/2019 sayılı Kararının, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile uygun bulunduğuna, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunca Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu Meclis Üyeleri Ümit CİNGÖZ, Yusuf DEMİRCİOĞLU ve Fırat EROĞLU’nun “Emsal fiyatlar ve piyasa araştırması sonucu uygun görülmemiştir.” şeklindeki muhalefet şerhine karşılık oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Müşterek Rapor. (Yazı İşl.ve Kar. Dai.Bşk.E.89914)
Komisyonların Müşterek Raporunun, Plan ve Bütçe Komisyonundan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi.  (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
327.15. Kültürpark Şube Müdürlüğümüze bağlı Kültürpark Alanının Kullanım Yönetmeliği ile Kültürpark içerisinde bulunan İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat Merkezi, Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu ve Mogambo Gazinosunun, Kültürpark Şube Müdürlüğüne bağlanması sebebiyle; genel, özel ve kültürel hizmetlere ilişkin 2019 yılı için belirlenen bilet satış ve tahsis ücretlerine KDV dahil ibaresinin eklenmesi ile konuya ilişkin Belediye Meclisimizin 2019-180 sayılı Meclis Kararının revize edilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kültür ve San.Dai Bşk.E.89915)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
328.16. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/03/2018 tarihli ve 05.384 sayılı Meclis Kararı ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)'na İzmirde yaşayan 7-14 yaş arası çocuklara; bilimsel, sosyal, kişisel ve tasarıma yönelik beceriler kazandırabilmek için ücretsiz eğitim verilmesi ve uygulamalı çalışma yapabilecekleri “Kültürpark Çocuk Keşif Atölyeleri Merkezi (Çocuk Hakları ve STEM) Projesi” sunulmuş ve mali destek almaya hak kazanmış olup, söz konusu proje kapsamında 16 ay boyunca sürecek olan “Atölye Eğitimi, Eğitici Eğitimi ve Eğitim Programı Koordinatörlük Hizmeti Alımı İşi”nin yapılabilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Sosyal Prj. Dai.Bşk.E.85093)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
329.17. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğümüzce basımı yaptırılan kitapların satışı Belediye Meclisimizce kararlaştırılan tarife uyarınca ve KDV dâhil olarak yapılmakta olup; Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi değiştirilmiş olduğundan, söz konusu Kanun değişikliğinden dolayı önergede sunulan "İmbat İzmir'e Küstü" adlı kitabın KDV'siz olarak güncellenmiş satış bedelinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Kültür San. Dai.Bşk. E.86580)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
 18. Belediyemiz yatırımları olan "İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Yalı Mahallesinde Üst Geçit ve Devamındaki Parkın Yapılması İşi”nde deplase bedeli KDV dâhil 37.532,00-TL; "Metropol Alan İçerisinde Bulunan Ulaşım Yollarında Bakım Onarım Tadilat Yaptırılması İşi”nde deplase bedeli KDV hariç 13.200,00-TL olduğu bildirilmiş olup; söz konusu işlere yönelik hazırlanan Protokollerin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Fen İşleri Dai.Bşk.E.85130)
Yeniden Görüşülmek Üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna İade Edildi. 
 330.19. Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tamamı “Otopark Alanı” kullanımına isabet eden Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, 3213 ada, 1 parselin ve “Resmi Hizmet Alanı”na isabet eden Sığacık Mahallesi, 1298 ada,1 parselin kamulaştırılması amacıyla Belediyemizin 2015-2020 Yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık İmar Programına ek olarak alınması hususunun oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.89909)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.
331.20. Narlıdere Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarihli ve 2019/8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Narlıdere ilçesinin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarının "Konut Alanları" başlığı altında 22İ-IIa ve 22İ-IIb paftalarında sehven 2 adet “9.” madde şeklinde numaralandırılan plan notu bulunması ve bu durumun yarattığı karışıklığı gidermek amacıyla 22İ-IIa paftasındaki “9.” madde numarasının pafta üzerindeki yeri değiştirilmeden “14.” madde olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85060)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
332.21. Foça Belediye Meclisinin; Yenifoça, Fevzi Çakmak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinden cephe alan parsellerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri kapsamında yönetmelikte belirtilen ticari kullanımların zemin katlarda yer alabilmesine yönelik 04/02/2019 tarihli, 20 sayılı Kararının oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85038)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
333.22. Foça Belediye Meclisinin 02/02/2018 tarihli ve 32 sayılı Kararı ile uygun görülen; Fevzipaşa Mahallesi sınırları içinde bulunan, 167 ada 2 parselde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali)" kurulması amacı ile hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.  (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.85061)
Komisyon Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi. 
334.IV. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2018 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Oyçokluğu ile Kabul Edildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
335.V. İKİNCİ BİRLEŞİMDE GÜNDEMDE BIRAKILAN ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2018 YILI FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Oyçokluğu ile Kabul Edildi. (Karşı Oy: AK Parti Grubu.)
 
VI. DİLEK VE TEMENNİLER
 VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2019 Yılı Nisan Ayı Toplantısı III. Birleşimine katılamayan; Erhan KILIÇ, Taner KAZANOĞLU, Serkan KALMAZ, Muhittin SELVİTOPU, Mustafa Şafak BARAN, Cenap BÖRÜHAN, Asker GÜNEŞ, Mehmet Atilla BAYSAK, Murat AYDIN, İrfan ÖNAL, Ramazan İsmail UYGUR, Serdar AKSOY, Nazan DÖNMEZ, Oğuzhan ÖZŞAHİN, Musa ÖZCAN, Halil ÇULHAOĞLU, Ufuk YÖRÜK, İbrahim Burak OĞUZ, Ali ENGİN, Adil KIRGÖZ, İsmail YETİŞKİN, Filiz CERİTOĞLU SENGEL, Raşit DİRİM, Hakan KOŞTU, Aşkın UYAR, Eda KILIÇ, Ayşegül DURAN TÜRKER, Mümin BAYRAM, Saliha ÖZÇINAR, Uğur DEMİREZEN, Sadık DOĞRUER, Serkan ACAR’ın mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
 
VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ
13 MAYIS 2019 PAZARTESİ SAAT: 18.00
  
 
 
 
 
                                                                                                Mustafa Tunç SOYER
                                                                                      İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı