Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

17° hava durumu ikonu

Tıbbi Atıklar Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

 
25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 8. Maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. Maddesi (i) bendi kapsamında; tıbbî atıkların toplanması, taşınması ve bertarafına ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, bunun için gerekli tesislerin kurulması, kurdurulması, işletilmesi veya işlettirilmesi için Büyükşehir Belediyeleri yetkili kılınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23.03.2012 tarih ve B.09.0.ÇYG.0.10.07-145.06- 4824 sayılı yazısı ile 01.01.2012 tarihinden itibaren, Belediyemiz tarafından tıbbi atık bertaraf tesisi kuruluncaya kadar, Belediyemiz sınırları içinde oluşan tıbbi atıkların Manisa'da bulunan sterilizasyon tesisine yönlendirilmesi için Belediyemizle Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında 16.05.2012 tarihinde protokol imzalanmıştır. Bu tarihten itibaren günlük yaklaşık 19 ton/gün miktarında oluşan tıbbi atıklar, sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf edilmektedir. Yönetmelik gereği ilimizde kurulması planlanan “Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi” ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

İzmir İli Tıbbi Atık Yönetim Planı için tıklayınız (30.2MB PDF)

Tıbbi Atık Sözleşmesi
Hastane, poliklinik, muayenehane vb. sağlık kuruluşları ile tıbbi atık üreten diğer sağlık birimleri veya kişilerin, tıbbi atıklarının toplanıp taşınması için Atık Yönetimi Planlama ve Denetim Şube Müdürlüğümüze şahsen başvuruda bulunarak Tıbbi Atık Sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir.

Tıbbi Atık Sözleşmesi ile ilgili her türlü sorunuz için; 293 19 90 telefon numarasını arayabilirsiniz.

Şahıs Başvuru Belgeleri
1. Tıbbi Atık Toplama Talep Formu  (indirmek için başlığı tıklayınız)
2. Vergi Levhası (Tıbbi atıkların alınması istenilen adrese ait)
3. Kaşe (Kaşe yok ise diploma numarası)

Kurum Başvuru Belgeleri
1. Tıbbi Atık Toplama Talep Formu (indirmek için başlığı tıklayınız)
2. Vergi Levhası (Tıbbi atıkların alınması istenilen adrese ait)
3. Ticaret Sicil Kaydı
4. İmza Sirküleri
5. Vekaletname (Başvuruyu yapan kişi başkası ise)
6.Kaşe 

Sözleşme ve talep formu aynı imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.
Sözleşmenin imzalanmasından sonra tıbbi atık üreticilerinin, 425 32 25 numaralı "ALO TIBBİ ATIK " hattını arayarak, yetkilendirilmiş firmaya toplama başvurusu yapması gerekmektedir.
 
Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilizasyon ve Bertaraf Ücreti
Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince 2018 yılında tüm sağlık kuruluşları irçin uygulanan tıbbi atık toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf ücreti 1.85TL /kg+KDV'dir.
 
Patolojik Atık Toplama, Taşıma ve Yakma Ücreti
Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince 2018 Haziran ayı sonunda dek aşağıda belirtilen ücret;  tüm sağlık kuruluşları için uygulanacaktır.
4.125 TL /kg+KDV