Erişilebilirlik Butonu
İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi facebook hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi instagram hesabı İzmir Büyükşehir Belediyesi Rss WhatsApp
İzmir Büyükşehir Belediyesi Resmi Logosu
Kapat

Sağ Menü

17° hava durumu ikonu

Zübeyde Hanım Huzurevi Sayfası

Sol Menü

Sayfa İçeriği

Zübeyde Hanım Huzurevi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı, 60 yaşın üzerindeki sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan, bakıma muhtaç, günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yerine getirebilen, akıl sağlığı yerinde olan yaşlıların, huzur ortamı içinde bakılması, korunması, sağlık yönüyle kontrol altında tutulması, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan bir sosyal hizmet kuruluşu olarak görev yapıyor.

Huzurevimiz sakinleri;  görevli doktor ve hemşirelerimizce  her gün verilen poliklinik hizmetinden yararlanıyor,  ileri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi’ne ve diğer hastanelere sevk ediliyor. Sakinlerimizin üç ayda bir rutin kan ve idrar tahlilleri, yıllık portör ve akciğer taraması yapılıyor. Ayrıca uzman doktor tarafından önerilmesi durumunda Fizik Tedavi Ünitemizden yararlanabiliyor.
  
  

Huzurevine kabul; sosyal çalışmacı, gerontolog, sosyolog ve psikologlardan oluşan ekip tarafından yapılıyor. Kabul edilen yaşlıların huzurevine uyum sağlaması, uyum problemi gösteren yaşlıların sorunlarının saptanarak çözümü, yaşlıların yakın çevresi ile olan sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli psiko-sosyal programlar yürütülmektedir.

Huzurevimizde yaşılarımızın boş zamanları değerlendirmeleri amacıyla kütüphane, dikiş odası, elişi atölyesi, hobi bahçeleri, spor çalışmaları ve yürüyüş grubu gibi çeşitli olanaklar sağlanmakta, gezi ve eğlenceler düzenlenmektedir.Huzurevimizde kalmak isteyen ve kabul şartlarımızı taşıyan yaşlılar, nüfus cüzdanları ile şahsen başvuruda bulunuyor. Huzurevimize ziyaret gerçekleştirerek destekte bulunmak isteyen hayırseverler huzurevi sosyal servisinden ayrıntılı bilgi alabilir.
Adres: Aydoğdu Mahallesi 1263 Sokak No:1 D Evka -1 Buca İZMİR
Tel : 0.232. 293 97 06 - 0 232 293 97 07  Faks:  0.232 293 96 10
 

Huzurevi Kabul Şartları
60 ve üzeri yaşta,
Günlük yaşama faaliyetlerini (yeme, içme, tuvalet gibi) bağımsız yapabilecek nitelikte
Yatalak ya da devamlı yatarak tıbbi tedavi ve bakıma ihtiyacı olmamak
Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı ve bir hastalığı bulunmamak
Ruh sağlığının yerinde olması
Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren ağır hastalıklara sahip olmamak
Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak
Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu “Sosyal İnceleme Raporu” ile saptanmış olmak

Başvuru Evrakları
Başvuru Dilekçesi
Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi
Ekonomik  Durum Araştırma Belgesi
4 Adet Fotoğraf
Sağlık Kurulu Raporu (Huzurevine Yerleşme Aşamasında)

Huzurevi Hizmetleri
Diyetisyen kontrolünde hazırlanan üç öğün yemek
Ara öğün olarak çay ve süt servisi
Doktorlar tarafından verilen poliklinik hizmeti
İleri tetkik ve tedavi için Eşrefpaşa Hastanesi'ne ve diğer hastanelere sevk işlemleri
Üç aylık rutin kan ve idrar tahlillerinin yaptırılması
Yıllık portör ve akciğer taraması yaptırılması
Uzman doktorlar tarafından önerilmişse fizik tedavi hizmeti
Sağlık durumu uygun yaşlılar için spor merkezi
Haftada bir gün çamaşır yıkama, ütüleme hizmeti
Sosyal aktiviteler (gezi, yürüyüş, fotoğraf çekimleri, koro çalışmaları vb.)
Sosyal servis ekibi tarafından psiko-sosyal destek çalışmaları
Kütüphane hizmeti
Elişi Atölyesi
Hobi Bahçeleri


Huzurevi Hakkında En Çok Merak Edilenler

Huzurevinde kalabilmek ya da sıramın gelmesini hızlandırabilmek için bağış yapmam gerekli mi?
Huzurevimize başvuru koşulları yönetmeliğimizde belirtilen şekilde olup, belediyeye bağış yapmak herhangi bir öncelik kazanılmasına yol açmamaktadır.


Alzehimer hastası yaşlı yakınım huzurevinizde kalabilir mi?
Huzurevimiz yaşlı kişilerin huzurlu bir ortamda barındırarak, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılıyor. Yatak sayısının sınırlı oluşu nedeniyle kısıtlı başvuru kabul edilebilmektedir. 


Herhangi bir gelirim yok, huzurevinizde kalabilir miyim?
Maaşı yeterli olmayan ya da hiç maaşı bulunmayan sosyo-ekonomik ve sağlık açısından yoksunluk çeken yaşlılarımızın başvuruları, evcik tabir edilen bahçe içerisinde yerleşmiş birbirinden bağımsız, iki kişilik odadan yedi kişilik odaya kadar çeşitlilik arz eden servislere yapılır. Talebin tek kişilik odaya göre nispeten az olması ve sirkülasyonun çok olması sebebiyle yaşlı kabulü daha hızlı olmakta ve yaklaşık bekleme süresi 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir.

Yaşlının huzurevine yerleşme aşamasında kendisine 1 yatak, 1 komidin, 1 etejer ve 1 dolap verilir. Kendi özel eşyaları kılık kıyafet ve bir kaç bardak, tabak getirmesi istenir. Ücretsiz; maaşı olmayan herhangi bir gelire sahip olmayan yaşlılarımızın bütün ihtiyaçları (yeme, içme, kılık kıyafet, ilaç farkı ücretleri vb.) İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanmaktadır.


Huzurevinde kalan yaşlıların sağlık durumları ağırlaştığında huzurevinizde kalmaya devam edebilirler mi?
İBB Zübeyde Hanım Huzurevi bakım ve rehabilitasyon hizmeti vermemekte olup bakım yaşlısı, yatalak yaşlı başvurusu alamamaktadır. Ancak huzurevinde kalıyorken yatağa bağımlı hale gelen, operasyon sonrası bakım görmesi gereken yaşlılarımız için erkek ve kadın olmak üzere  geriatri servisimiz bulunmaktadır.

Çok kişilik bir servise kabulü yapılan yaşlı sonrasında tek kişilik lüks odaya geçiş yapabilir mi?
Hayır. Çok kişilik ya da tek kişilik oda tercihi ilk başvuruda belirtilir ve yerleşme aşamasında değişiklik yapılmaz ve bu uygulama başvuru aşamasında başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi huzurevi kurallarına uyacağına ilişkin imzaladığı taahhütname ile de bu kuralları peşinen kabul etmiş sayılır.


Huzurevine yerleşme halinde aile yakınlarını ziyaret ve yatılı misafir kalabilme olanağına sahip olabilir mi?
Yaşlılarımız haber vermek şartıyla senede 3 ay huzurevi dışında kalabilmektedir.


Huzurevinde kalırken bir işte çalışabilir miyim?
Evet, yaşlılarımız yasa dışı işler hariç diledikleri işi yaparak gelir elde etme imkanına sahiptirler. Ücretsiz statüte huzurevinde kalan yaşlının sigortalı bir işte çalışmaya başlaması durumunda ise statüsü “ücretli” olarak değiştirilir ve kuruluşumuza aidat ödemekle yükümlü hale gelir.


Eşimle birlikte huzurevine yerleşme olanağım var mı?
Karı–koca olarak çiftler huzurevine başvurabilmektedir. Kendileri için büyük aile odalarımız bulunmaktadır.


Huzurevine başvurabilmek için sağlık raporu almam gerekli mi?
Başvuru aşamasında değil ancak sosyal incelemeden sonra kabul aşamasında heyet raporu istenmektedir. Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne heyet raporu alması amacıyla  sevk edilen yaşlı, heyet raporunu alabilmektedir. Huzurevimizde ücretsiz kalacak olan yaşlılarımız heyet raporu ücret ödememekte, ancak bir maaşa sahip başvuru sahipleri heyet raporu ücretini ödemektedir.  Heyet raporu “Huzurevinde Kalmasında Sakınca Yoktur” ibaresi bulunan yaşlılarımızın huzurevine kabulü yapılır. Raporda sözü edilen ifadenin yerine “Bakım Evinde Kalmasında Sakınca Yoktur” ibareli rapor alan yaşlılar, huzurevi kabul şartlarını sağlayamadığı için kabul edilemez ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'ne yönlendirilir.


Hangi durumlarda yaşlıların huzurevinden çıkışı yapılır?
Huzurevi Yönetmeliği'nin 39. Maddesine göre yaşlının bir daha huzurevine alınmamak şartı ile çıkarılmasını gerektiren fiiller ve haller şunlardır;

İdeolojik ve siyasi amaçlarla huzurevinin sükun ve çalışma düzenini bozmak, işi engellemek ve bu amaçlarla toplu harekette bulunmak ya da başkalarını tahrik ve teşvik etmek ya da yardımda bulunmak,
Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi, ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant, vb. dağıtmak, bulundurmak ya da bunları huzurevinin herhangi bir yerine asmak ya da teşhir etmek,
Devletin itibarını düşürecek ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı davranmak,
Alkol ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle daha önce iki kez uyarı ve iki kez oda, kat, blok değiştirme cezası uygulandığı halde davranışında ısrar etmek,
Görevlilerin onurunu zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak, diğer huzurevi sakinlerine ve personele karşı şiddet kullanmak,
Huzurevinde üç kez oda, kat, blok değiştirme cezası almak,
Doktor raporu ile akıl hastalığına yakalandığı tespit edilip diğer kişilerin (yaşlı, personel, ziyaretçi) can güvenliğini tehdit etmek,
Türk Ceza Kanunu uyarınca ağır hapis ve hapis cezasını gerektiren fiilleri işlemek ve fiileri işlediği mahkemelerce hüküm altına alınmak.